Projemizin İki Yıllık Faaliyetleri TÜRSAB Web Sayfasında Tanıtıldı

Tourboost Proje Ortağımız Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi’nin Tourban Projesi Hakkında Duyuru

2016-2018 döneminde Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Merkezi Başkanlığına sunulan 52 adet başvurudan bağımsız dış uzmanlar tarafından yapılan içerik değerlendirmesi sonucu 197.700 E’luk bütçeyle 12 adet başvuru arasına girerek Erasmus+ Yüksek Öğretim Stratejik Ortaklıklar (Yenilik Geliştirme) Programı çerçevesinde kabul edilen “TOURBAN-Tourism Urban & Social Tapestry-Developing Soft & ICT/Mobile Learning Skills” başlıklı projenin koordinatörü Necmettin Erbakan Üniversitesi (Turizm Fakültesi) olup, proje ortakları Konya Büyükşehir Belediyesi, Konya Bilim Merkezi, Stichting PRIME (Hollanda), INCD Turism (Romanya), ve InEuropa (İtalya)’dan oluşmaktadır.

TÜRSAB Haber Metni