Erasmus+ “TOURBAN” Projesi: Turizmde Oyunlaştırma (Gamification) Uygulamaları

Necmettin Erbakan Üniversitesi koordinatörlüğünde, Konya Büyükşehir Belediyesi, Konya Bilim Merkezi, INCD Tourism, Stichting PRIME ve InEuropa iş birliğinde 2016 yılında Erasmus+ Yüksek Öğretim Stratejik Ortaklık Programı çerçevesinde AB Bakanlığı Ulusal Ajansı tarafından kabul edilen ve desteklenen Turizm temalı “ TOURBAN-Tourism Urban & Social Tapestry-Developing Soft & ICT/Mobile Learning Skills” başlıklı projenin üçüncü toplantısı 9-12 Ekim 2017 tarihleri arasında Bükreş, Romanya’da gerçekleştirildi. Toplantı kapsamında Türkiye, Hollanda, İtalya ve Romanya’dan proje ortakları üçüncü kez bir araya gelerek projenin ilk yılında gerçekleştirilen çalışmaları değerlendirdi ve sonraki süreçte gerçekleştirilmesi planlanan çalışma faaliyetlerini gözden geçirdi.

Necmettin Erbakan Üniversitesi turizm Fakültesi Dekanı ve Proje koordinatörü Prof. Dr. Raif PARLAKKAYA, Yrd. Doç. Dr. Özgür Özer, Yrd. Doç. Dr. Ferdi BİŞKİN ve Uzman Kevser ÇINAR’ın katıldığı toplantıda, projenin üçüncü fikri çıktısı kapsamında katılımcı ülkelerin yaşadıkları şehirlerle ilgili turistlere yönelik sosyal medya üzerinde geliştirdikleri oyunların tanıtımı yapıldı. Oyunlaştırma (gamification) kavramı, yetişkinlerin dünyasına markalar aracılığıyla hızlı bir giriş yapmıştır. Oyun dinamiklerini markaya, işletmeye ya da spesifik bir destinasyona entegre ederek, interaktif bir ortam yaratma temeline dayanan bu kavram sayesinde akıllı telefonlar, milyonlarca insanın oyunlaştırılmış dijital bir dünyaya dahil olmasına ortam sağlamıştır. Oyunlaştırmayı en sık uygulayan sektörlerin başında, havayolu şirketleri ve turizm sektöründe faaliyet gösteren markalar gelmektedir. Her bir uçuşta, konaklamada ya da ziyarette puan toplayarak çeşitli rütbelere yükselmek mümkündür. Alınan puanlara göre kişiye ya da turiste çeşitli ayrıcalıklar sunulabilmektedir. Oyunlaştırma uygulamaları, turistlerle destinasyonlar arasında duygusal bir bağ kurulması ve sadakat oluşturma açısından da oldukça önemlidir.
Projemiz kapsamında, şehirlerin ziyaret edilebilecek daha cazip mekanlara dönüştürülerek, her yaştan turiste hitap eden, oynarken hem keyif alacakları hem de şehri gezecekleri çeşitli uygulamalar ile tanınırlıklarının artırılabileceği vurgusu yapılmıştır. Sosyal medyadaki Foursquare, Swarm ve Instagram’daki oyunlaştırma uygulamalarının başarısı da günümüzde oyunlaştırma uygulamalarına olan ilgiyi giderek arttırmaktadır. Yaygınlığı giderek artan bu yeni kavramın bilinirliğinin artması kadar iyi tasarlanmış oyunlaştırma uygulamalarının sayısının artmasına da ihtiyaç duyulmaktadır. Bu noktada, başarılı oyunlaştırma uygulamalarının gerçekleştirilmesi için iyi yapılandırılmış, sistematik bir oyunlaştırma tasarım sürecine gerek duyulmaktadır. Bundan dolayı projenin “Turizmde Oyunlaştırma” başlıklı üçüncü çalışma paketi doğrultusunda tüm ortak ülkelerce tasarlanan oyunlar toplantıda değerlendirilmiş ve alandaki iyi uygulama örneklerinin paylaşılmasıyla, turizm alanında iyi tasarlanmış oyunların nasıl geliştirilmesi gerektiği Hollandalı ortağımız Daniel Weiss tarafından düzenlenen çalıştayla anlatılmıştır.
Ayrıca yine üçüncü fikri çıktı olarak gerçekleştirilmesi hedeflenen turizm tabanlı oyunlaştırma (gamification) yöntemiyle online uygulamaların prototiplerinin değerlendirilmesi neticesinde hazırlanacak olan eğitim programının 3. içeriği de belirlenmiştir. Proje sonunda elde edilecek 5 günlük eğitim programının ilk iki içeriği ise katılımcı ülkelerin yaşadıkları şehirlerle ilgili, sosyal medya yoluyla turist davranışlarını ve şehri anlamaya yönelik tamamladıkları büyük veri ve SWOT analizi sonuçlarına ve elde edilen sonuçlarla sosyal medyanın turizm sektörü açısından nasıl okunması ve nasıl etkin kullanılması gerektiği ile ilgili hazırlanan raporlarla önceki süreçte belirlenmişti.
Bir sonraki toplantı, 11-12 Nisan 2018 tarihleri arasında Amsterdam, Hollanda’da gerçekleştirilecektir. TOURBAN Projesiyle ilgili detaylı bilgilere ve ilgili sosyal medya hesaplarına www.tourbanproject.org proje web sitesinden ulaşılabilir.