Bilim Merkezlerinin Turizm Sektöründeki Yeri

Her Yönüyle Bilim Merkezi isimli kitapta, Proje Koordinatörümüz Dr. Kevser Çınar imzalı “Bilim Merkezlerinin Turizm Sektöründeki Yeri” adlı kitap bölümünde projemiz tanıtıldı.

Bilim Merkezlerinin Turizm Sektöründeki Yeri

Giriş

Bilim merkezleri, turizmin önemli unsurlarından biridir. Turizmin gelişimi ile birlikte bilim merkezlerine olan talep de hızla artmaktadır. Bilim merkezlerinin etkili olduğu, iyi pazarlandığı  marka haline geldiği bir bölgede, turist sayısı ve ekonomik gelir artmakta,  alternatif turizm imkânları oluşmaktadır. Bundan dolayı son zamanlarda dünyanın birçok ülkesinde bilim turizmine yönelik yatırımlara ağırlık verildiği görülmektedir. Bu kapsamda turizm politikalarında her yaştan ziyaretçiye hitap eden, bilim, sanat, doğa, çocuk, oyuncak, astronomi, arkeoloji ve tarih gibi farklı temaları işleyen özel müzeler ve bilim merkezlerinin turizme kazandırılması hedeflenmektedir. Bu bölümün amacı; bilim merkezlerinin, turizme katkısını, ziyaretçilere sunduğu olanakları, bulundukları şehrin markalaşma sürecine ve çevreye etkilerini turizm bağlamında değerlendirmektir.

Sürekli gelişmekte ve değişmekte olan yenilikçi turizm dünyasındaki baş döndürücü değişime ayak uydurup ayakta kalabilmek için bilim merkezlerinin, yeni ve yaratıcı yaklaşımlara öncülük etme fırsatlarını iyi değerlendirmeleri, sektörel işbirliği çerçevesinde şehrin, bölgenin ve ülkenin tanıtımına, markalaşmasına ve kalkınmasına katkı sağlayacak bölgesel, ulusal ve uluslararası projeler geliştirmeleri gerekmektedir. Bu projelerin geliştirebilmesi içinse yeni eğitim ve iş modelleri tasarlayarak yenilikçi faaliyetleri gerçekleştirecek nitelikli personeller yetiştirmeleri önemlidir.

TOURBAN-Tourism Urban & Social Tapestry-Developing Soft & ICT/Mobile Learning Skills; bilim merkezi, iş dünyası, yerel otoriteler ve eğitim kurumları ile sektörel işbirliğine gidilerek yenilikçi uygulamaların geliştirilmesi ve Konya’nın turizm potansiyelinin artırılmasına katkı sağlamak amacıyla 2016 yılında Necmettin Erbakan Üniversitesi koordinatörlüğünde, Konya Büyükşehir Belediyesi, Konya Bilim Merkezi, INCD Turism (RO), Stichting PRIME (brickme.org) (NL) ve InEuropa (IT) işbirliğinde Erasmus+ Yüksek Öğretim Stratejik Ortaklık Programı çerçevesinde AB Bakanlığı Ulusal Ajansı tarafından kabul edilen ve desteklenen Turizm temalı bir projedir. Eğitim, bilim ve turizm bilgi üçgeni çerçevesinde bilimsel kaynakların ve teknolojik hizmetlerin yenilikçi turistik ürünlere dönüştürülmesi ve bu yönde yeni eğitim modellerinin oluşturulmasına yönelik tasarlanmıştır. TOURBAN projesi, farklı ülkelerden üniversite (TR), yerel otoriteler (TR), bilim merkezi (TR), turizm araştırma enstitüleri (RO), özel sivil toplum kuruluşları (IT) ve STK’ları (NL) bir araya getirmiştir.

Her Yönüyle-Bilim-Merkezi-Kitap-Bölümü

Participation at the Salonul Cercetării Românești (engl Salon of the Romanian Research 2017)

In the period 25-27 October, 2017 INCDT participated at the Salonul Cercetării Românești (engl. Salon of the Romanian Research 2017).
At this event, organized in Bucharest at the Parliament Palace, the Research & Development units in Romania presented the most important projects in which they were or have been involved in the recent years.
A poster of the TOURBAN – Tourism Urban & Social Tapestry Development Soft & ICT / Mobile learning skills project was also exhibited at the INCDT stand. Within this poster the TOURBAN project objective was presented, as well as the results of the project (with QRcodes to the materials made so far) and the project partners. Also, at the institute stand the study that INCDT has realized within IO1was exposed.
In addition. during this event, representatives of INCDT, Mrs. Alina Carlogea and Mrs. Roxana Aştefănoaiei, gave an interview for Radio Romania Cultural where they talked about the projects in which the institute is involved, including the TOURBAN project.

Attendance List

Erasmus+ “TOURBAN” Projesi: Turizmde Oyunlaştırma (Gamification) Uygulamaları

Necmettin Erbakan Üniversitesi koordinatörlüğünde, Konya Büyükşehir Belediyesi, Konya Bilim Merkezi, INCD Tourism, Stichting PRIME ve InEuropa iş birliğinde 2016 yılında Erasmus+ Yüksek Öğretim Stratejik Ortaklık Programı çerçevesinde AB Bakanlığı Ulusal Ajansı tarafından kabul edilen ve desteklenen Turizm temalı “ TOURBAN-Tourism Urban & Social Tapestry-Developing Soft & ICT/Mobile Learning Skills” başlıklı projenin üçüncü toplantısı 9-12 Ekim 2017 tarihleri arasında Bükreş, Romanya’da gerçekleştirildi. Toplantı kapsamında Türkiye, Hollanda, İtalya ve Romanya’dan proje ortakları üçüncü kez bir araya gelerek projenin ilk yılında gerçekleştirilen çalışmaları değerlendirdi ve sonraki süreçte gerçekleştirilmesi planlanan çalışma faaliyetlerini gözden geçirdi.

Continue reading “Erasmus+ “TOURBAN” Projesi: Turizmde Oyunlaştırma (Gamification) Uygulamaları”

TOURBAN Newsletter

A brief description about our project aim, activities and ongoing process is delivered through first TOURBAN Newsletter.
Overall goal of the project is to achieve knowledge triangle, digital integration, opening up education, entrepreneurship and soft skills within the collaboration of large stakeholder map in the tourism sector.
On Enhancing Digital Integration, this project focuses on Mobile ICT Apps applied to tourism but not only focused on the App but on understanding how the information is co-created by the consumer, (now a prosumer with a smartphone) shared, and how is impacting the tourism sector
A powerful global conversation has begun based on New Visual Literacy with information spatially equally distributed.

TOURBAN Newsletter

Storytelling: Pecha Kucha

To develop stories for social media PechaKucha is the right tool. We need a main message and then sub messages under the main topic to structure our story. The emotion we aim to elicit is also should be well organized at the beginning. Whenever we want to create a story we should think of the emotions of the audience, which emotions we want to produce. So, these make our audiences interested throughout our story. Furthermore, our each sub message should be explained and supported clearly with strong quotes or persuasive argument.

Storytelling Pecha Kucha https://www.smore.com/67z5a

TOURBAN Project was promoted to the related stakeholders through TUBITEM Conference held by Konya Science Center

TUBITAK, Konya Metropolitan Municipality and Konya Science Center, which cooperate in the aim of bringing together stakeholders working in the public and private sectors and developing stakeholders’ relations with each other in order to disseminate and develop science and technology in Turkey, 2017 “Turkey Science and Technology Center Conference” was realized. During the conference, 60 different promotional stands were exhibited as participation took place all over Turkey. Program hosted by the Konya Science Center and TOURBAN Erasmus Project and its activities, main aims and the place of Konya Science Center were explained to the guests.

Signature List

Leaflet-Brochures distributed online and in presentations

The contribution of higher education to employment and growth, and its international attractiveness could be enhanced through close, effective links between education , research , and innovation – the three sides of the ‘knowledge triangle’.
The recent shift towards open innovation has resulted in increased flows of knowledge and new types of cooperation between educational institutions, research organisations and business world. Academics and tourism practitioners from different backgrounds at partnership level have recognized the need for new innovative educational tools and frameworks that use a service mindset. These new efforts are being concerted in an interdisciplinary field, i.e. Tourism Service Science. As defined in Service Science focuses on fundamental science, models, theories and applications to drive service innovation through value co-creation.
Tourban Project Service-Dominant Logic shifts the focus on a new tourism educational paradigm moving tourism mindset from goods and the value chain existing in tourism operators, towards services and solutions, and the value network, using innovative tools to enhance education via prototyping with the local tourism stakeholder a new mindset on educational services.

https://www.smore.com/p8bb8

Dissemination of the project results to Romanian Stakeholders

On 31st of May 2017 INCDT organized a dissemination event for the presentation of the resultsof the TOURBAN – Tourism Urban & Social Tapestry Development Soft & ICT / Mobile learning skills project. The event, organized in Bucharest at the INCDT headquarters, was attended by representatives of the Ministry of Tourism, the University of Bucharest and the Institute of National Economy of the Romanian Academy. In this first dissemination event, was presented:- the results of the research carried out within IO1. The main stakeholder is the Ministry of Tourism, the institution responsible for defining tourism policy at national level;- IO2 training program structure. The main stakeholders are the University of Bucharest and the National Economy Institute, the aim being to find possible options for the implementation of the training program in the university environment.

Signature List