Bilim Merkezlerinin Turizm Sektöründeki Yeri

Her Yönüyle Bilim Merkezi isimli kitapta, Proje Koordinatörümüz Dr. Kevser Çınar imzalı “Bilim Merkezlerinin Turizm Sektöründeki Yeri” adlı kitap bölümünde projemiz tanıtıldı.

Bilim Merkezlerinin Turizm Sektöründeki Yeri

Giriş

Bilim merkezleri, turizmin önemli unsurlarından biridir. Turizmin gelişimi ile birlikte bilim merkezlerine olan talep de hızla artmaktadır. Bilim merkezlerinin etkili olduğu, iyi pazarlandığı  marka haline geldiği bir bölgede, turist sayısı ve ekonomik gelir artmakta,  alternatif turizm imkânları oluşmaktadır. Bundan dolayı son zamanlarda dünyanın birçok ülkesinde bilim turizmine yönelik yatırımlara ağırlık verildiği görülmektedir. Bu kapsamda turizm politikalarında her yaştan ziyaretçiye hitap eden, bilim, sanat, doğa, çocuk, oyuncak, astronomi, arkeoloji ve tarih gibi farklı temaları işleyen özel müzeler ve bilim merkezlerinin turizme kazandırılması hedeflenmektedir. Bu bölümün amacı; bilim merkezlerinin, turizme katkısını, ziyaretçilere sunduğu olanakları, bulundukları şehrin markalaşma sürecine ve çevreye etkilerini turizm bağlamında değerlendirmektir.

Sürekli gelişmekte ve değişmekte olan yenilikçi turizm dünyasındaki baş döndürücü değişime ayak uydurup ayakta kalabilmek için bilim merkezlerinin, yeni ve yaratıcı yaklaşımlara öncülük etme fırsatlarını iyi değerlendirmeleri, sektörel işbirliği çerçevesinde şehrin, bölgenin ve ülkenin tanıtımına, markalaşmasına ve kalkınmasına katkı sağlayacak bölgesel, ulusal ve uluslararası projeler geliştirmeleri gerekmektedir. Bu projelerin geliştirebilmesi içinse yeni eğitim ve iş modelleri tasarlayarak yenilikçi faaliyetleri gerçekleştirecek nitelikli personeller yetiştirmeleri önemlidir.

TOURBAN-Tourism Urban & Social Tapestry-Developing Soft & ICT/Mobile Learning Skills; bilim merkezi, iş dünyası, yerel otoriteler ve eğitim kurumları ile sektörel işbirliğine gidilerek yenilikçi uygulamaların geliştirilmesi ve Konya’nın turizm potansiyelinin artırılmasına katkı sağlamak amacıyla 2016 yılında Necmettin Erbakan Üniversitesi koordinatörlüğünde, Konya Büyükşehir Belediyesi, Konya Bilim Merkezi, INCD Turism (RO), Stichting PRIME (brickme.org) (NL) ve InEuropa (IT) işbirliğinde Erasmus+ Yüksek Öğretim Stratejik Ortaklık Programı çerçevesinde AB Bakanlığı Ulusal Ajansı tarafından kabul edilen ve desteklenen Turizm temalı bir projedir. Eğitim, bilim ve turizm bilgi üçgeni çerçevesinde bilimsel kaynakların ve teknolojik hizmetlerin yenilikçi turistik ürünlere dönüştürülmesi ve bu yönde yeni eğitim modellerinin oluşturulmasına yönelik tasarlanmıştır. TOURBAN projesi, farklı ülkelerden üniversite (TR), yerel otoriteler (TR), bilim merkezi (TR), turizm araştırma enstitüleri (RO), özel sivil toplum kuruluşları (IT) ve STK’ları (NL) bir araya getirmiştir.

Her Yönüyle-Bilim-Merkezi-Kitap-Bölümü